Rekuperacja to energooszczędny sposób na efektywną wymianę powietrza bez otwierania okien

Prawidłowa wentylacja budynku to podstawa każdego zdrowego domu. Skutkiem nieprawidłowej wentylacji jest gromadzenie się w pomieszczeniach wilgoci oraz dużej zawartości dwutlenku węgla, bakterii i wirusów. To właśnie powietrze , którym oddychamy ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie .Możliwość wymiany powietrza może być zapewniona w dwojaki sposób a mianowicie przez wentylację grawitacyjną bądź mechaniczną.

Spis treści:

  1. Czym jest wentylacja grawitacyjna

  2. Wentylacja mechaniczna

  3. Działanie i korzyści wynikające z rekuperacji

 

Działanie wentylacji grawitacyjnej opiera się na różnicy ciśnień pomiędzy wnętrzem budynku a jego otoczeniem i zasysaniem powietrza (tzw. ciągu) przez kominy. Powietrze z zewnątrz napływa przez rozszczelnione okna czy przez wywietrzniki. Powoduje to tylko wychłodzenie domu lecz nie zapewnia odprowadzenia wilgoci z pomieszczeń. Im chłodniej jest na zewnątrz, tym więcej ciepła ucieka z wewnątrz. Wentylacją grawitacyjną nie da się sterować i jej przewidzieć. Obecnie buduje się domy energooszczędne, w których szczelność okien i drzwi jest bardzo istotnym aspektem. W takich domach – sama wentylacja grawitacyjna nie jest wystarczająca, ponieważ powoduje straty energetyczne i prowadzi do gromadzenia się wilgoci w budynku.

Rekuperacja to inaczej wentylacja mechaniczna, która pozwala na odzysk ciepła z ogrzewanego powietrza nawet do 98 %. Dzieje się to w wymienniku czyli sercu rekuperatora. Wymiennik jest zbudowany z tworzących go płyt pomiędzy którymi przemieszcza się powietrze. Z jednej strony do wymiennika trafia ogrzane powietrze z domu, natomiast z drugiej strony przepływa powietrze z zewnątrz. Powietrze z domu jest ogrzane czyli posiada dużo energii a powietrze z zewnątrz jest czyste i chłodne. Przemieszczające się strumienie powietrza spotykają się w wymienniku ,w którym ciepło z powietrza ogrzanego przenika do powietrza zimnego. Zachodzi w tym momencie zjawisko odzysku ciepła.

Zaletą tego rozwiązania jest to, że rekuperacja wymienia oraz wentyluje pomieszczenia jednocześnie nie powodując wychłodzenia pomieszczeń. Takie działanie pozwala na obniżenie kosztów ogrzewania. Dodatkowo powietrze jest oczyszczane przez filtry z zanieczyszczeń, dzięki czemu ograniczamy wietrzenie budynku do minimum.

Rekuperator to urządzenie posiadające 4 króćce, do których podłączane są kanały wentylacyjne. Każdy z kanałów pełni inną funkcję co pozwala na płynny przepływ powietrza i odpowiednią wydajność instalacji.

Rekuperator posiada 4 króćce. Są one podłączone do odpowiednich kanałów wentylacyjnych:

  • czerpnię- do niej podłączony jest kanał doprowadzający powietrze z zewnątrz,

  • wyrzutnię- usuwa zanieczyszczone powietrze z pomieszczeń na zewnątrz,

  • wyciąg z pomieszczeń – jest podłączony do sieci kanałów wentylacyjnych, dzięki którym powietrze za pośrednictwem anemostatów wyciągane jest z pomieszczeń,

  • nawiew do pomieszczeń – jest podłączony do odrębnych kanałów wentylacyjnych, którymi czyste i ogrzane powietrze dostarczane jest do pomieszczeń.

Montaż instalacji rekuperacji w Twoim domu może dostarczyć wiele korzyści. Oszczędności, zdrowie i komfort to jedne z niewielu argumentów , które przemawiają za montażem tej instalacji. Wentylacja mechaniczna pozwala na wietrzenie domu bez hałasu docierającego z zewnątrz budynku. Montując rekuperacje dostarczasz do domu świeże i oczyszczone z wszelkich pyłków powietrze! W połączeniu z pompą ciepła możesz mieć zdrowie i komfort użytkowania przez cały rok!